Välkommen med i Börsgillet !

Börsgillet är Handelsgillets klubb för medlemmar med placeringsintresse. Börsgillet ordnar programkvällar under våren och hösten kring placerarfrågor samt besök hos bankirfirmor och börslistade företag.

Bland Börsgillarna ordnas årligen en placeringstävling, där deltagarnas fiktiva portföljers värdeutveckling följs upp under ett halft års tid. Tävlingen startar vanligen i oktober och avslutas i april.

Som Börshövding verkar Kim Westeren (kim.westeren@gmail.com).

PLACERINGSTÄVLINGEN 2020-2021

Börsgillets placeringstävling 2020-2021 vanns av Finn Sumelius. Hans portfölj avkastade nästan 67 procent på sex månader. Mycket strongt resultat under perioden jämfört med OMXHPI:s 13,2%! Tävlingsdeltagarnas medelavkastning var goda 28,8%!

På andra plats kom Kim Hiort av Ornäs. Jarl Waltonen var trea. 

I tävlingen deltog denna gång pga pandemin bara 15 Börsgillare. 

Prisutdelningen skedde vid programmötet 6.9.2021 på Gillet. Samtidigt inleddes årets nya placeringstävling med över tjugo deltagare.