TILL BÖRSGILLARNA!

Måndag den 5 oktober 2020, kl. 18 besöker Börsgillet Titanium Oy. Mötet hålls på Café Ekberg, i Ekberg Extra – salen på Bulevarden 9.

Placeringscheferna Patrik Wallin och Teemu Kauppinen presenterar bolaget och dess fond Titanium Vårdfastighet.

Se nedan Göran Lindroos’ beskrivning av företaget och dess produkter.

Vi inleder på mötet igen Börsgillets årligen återkommande placeringstävling, med fiktiva placeringar i tre finska börsaktier och uppföljning efter ett halvt år. De tre bästa placerarna får likvida priser, finansierade med deltagaravgiften 10 euro. Ta med tian och placeringsbeslutet till mötet!

Deltagarantalet är av utrymmesskäl begränsat till 30 personer.

Anmäl pga mötesarrangemangen ditt deltagande redan onsdag 30.9, kl. 13 till kansliet (annika@handelsgillet.fi).

Välkomna!

Börshövding Olof Rehn

tel: +358 9 6689 6565

e-mail: olof.rehn@rehnco.com

 

Titanium Oy:

Titanium är en egendomsförvaltare med tyngdpunkten på fastigheter. Fondutbudet täcker bostäder, internationella fastigheter och servicebostäder. Den klart största fonden ”Hoivakiinteistöt” påminner mycket om eQ:s motsvarande. Den placerar i bl a servicehem, hälsostationer och fastigheter för ungdomsverksamhet. Upplägget är långa hyresavtal, inflationsskyddat. Avkastningsmålet är 8 % per år.

Bolaget har också en aktiefond samt förmögenhetsförvaltning.

Man kan också placera i själva bolaget, Titanium Oy, som noteras på Helsingforsbörsen. Aktien har varit känd för sin höga dividendavkastning. Bolaget har vuxit kraftigt många år. Mera info på hemsidorna Titanium.fi.

Inga händelser på kommande