Bästa Börsgillare!

Jag har av Börshövding Olof Rehn och presidiet för börsgillarna, blivit tillfrågad att ta över ansvaret för Börsgillets verksamhet. Att bli påtänkt för ett ansvarsfullt uppdrag som detta känns som en stor heder och jag har därför tackat ja till det nya äventyret.

Den pågående pandemin har orsakat en längre paus i verksamheten men nu känns det väldigt skönt att även corona-läget gör det möjligt för oss att återgå till normalare verksamhet på Handelsgillet, så även gällande oss börsgillare.

Börsgillet möts måndagen den 6.9. kl 18 i Festsalen (Donatorn) på Handelsgillet. 

Vi får besök av Aktia Banks chefsekonom Lasse Corin som presenterar Aktias syn på det globala makroekonomiska läget och aktiemarknaden. Efter presentationen bjuder Aktia oss på Bouillabaisse och ett glas vitt vin.

På mötet den 6.9. inleder vi även Börsgillets årligen återkommande placeringstävling, med fiktiva placeringar i tre finska börsaktier. Tävlingen är detta år 7 månader lång och resultatet meddelas på vårens sista börsgillemöte. De tre skickligaste placerarna belönas med fina priser, som finansieras med deltagaravgiften 10 euro. Ta med tian och placeringsbeslutet till mötet.

Gällande deltagande i program ordnat av Handelsgillet gäller för närvarande att man kan delta om man är fullt vaccinerad och minst en vecka gått efter sista dosen. Poängteras att man bör stanna hemma ifall man blir snuvig eller annars krasslig. Krögaren kommer att iaktta avstånd vid dukning av borden och deltagare ombes bära munskydd utom under måltiderna.

Anmälningar till min e-post (fornamn.efternamn@gmail.com) senast onsdagen 1.9. kl. 13. Deltagarantalet är begränsat i enlighet med utrymmets storlek och de gällande restriktionerna. Jag beklagar den relativt korta anmälningstiden.

Välkommen!

Kim Westerén

Inga händelser på kommande