Välkommen med i Börsgillet !

Börsgillet är Handelsgillets klubb för medlemmar med placeringsintresse. Börsgillet ordnar programkvällar under våren och hösten kring placerarfrågor samt besök hos bankirfirmor och börslistade företag.

Bland Börsgillarna ordnas årligen en placeringstävling, där deltagarnas fiktiva portföljers värdeutveckling följs upp under ett halft års tid. Tävlingen startar vanligen i oktober och avslutas i april.

Som Börshövding verkar Kim Westeren (kim.westeren@gmail.com).