Välkommen till börsgillet!

Börsgillet startade sin verksamhet vårvintern 2000 till en början i en ganska liten krets, men idag räknar vi med drygt 160 medlemmar och hör till de största klubbarna på Handelsgillet.

Börsgillet arrangerar månatliga träffar med inbjudna föredragshållare från banker, fondbolag eller t.ex. börsbolag och behandlar på träffarna olika aspekter inom ekonomi samt aktie- och fondsparande.

Vi ordnar även en årlig placeringstävling där deltagarna fiktivt placerar 30.000 euro fördelat på tre aktier från Helsingfors-börsen. Ett halvår senare utses vinnaren.

Verksamheten leds sedan hösten 2021 av Kim Westerén. Om du är intresserad av att komma med så hör av dig till Kim (kim.westeren@gmail.com).

Här nedan ser du ännu kommande händelser:

Mars 2024

Måndag
11.3
18:00

April 2024

Måndag
15.4
18:00

Maj 2024

Måndag
20.5
18:00

September 2024

Måndag
9.9
18:00

Oktober 2024

Måndag
14.10
18:00

November 2024

Måndag
11.11
18:00