Allan Eriksén / United Bankers

11.03.2024 kl. 18.00 – 20.00

Bästa Börsgillare!

Börsgillet möts måndagen den 11.3. kl. 18 i Festsalen på Handelsgillet.

Vi får besök av strateg, placeringschef Allan Eriksén från United Bankers. Allan är verksam inom enheten “Kapitalförvaltning för institutioner” på UB.

Allan talar om det allmänna läget på placeringsmarknaden under rubriken:

- Inflation, räntor och aktiemarknad

Efter presentationen bjuder köket på Janssons frestelse, rödbeta och saltgurka till ett pris på 15,5 euro. Måltidsdrycken kan köpas vid bardisken. Var och en står själv för måltidskostnaderna. Måltiden är inte obligatorisk.

Anmälningar till denna e-post (kim.westeren@gmail.com) eller via anmälningsmodulen på börsgillets websida senast onsdag 6.3. kl. 18

Meddela även ifall du önskar delta i måltiden eller inte så jag kan anmäla rätt antal till köket. Ifall anmälan sker via webbsidan kan detta meddelande skrivas i fältet “kontaktuppgifter och övrigt”.

Välkommen,

Kim Westerén

Börshövding